Георги Малчев: Интернет на нещата ще доведе до големи промени в маркетинга

Той ще даде нови възможности на компаниите да донесат допълнителна стойност на своите потребители